Dây thép mạ nhôm ASTM A 416 ,ASTM B 502

Dây thép mạ nhôm ASTM A 416 ,ASTM B 502

Dây thép mạ nhôm ASTM A 416 ,ASTM B 502

Dây thép mạ nhôm ASTM A 416 ,ASTM B 502

Dây thép mạ nhôm ASTM A 416 ,ASTM B 502
Giá: Liên hệ
Dây thép mạ nhôm ASTM A 416 ,ASTM B 502 Đường kính : 1.0 - 6.0 mm
Lượt xem: 1027

Dây thép mạ nhôm ASTM A 416 ,ASTM B 502

Dây thép mạ nhôm ASTM A 416 ,ASTM B 502

Dây thép mạ nhôm ASTM A 416 ,ASTM B 502

Dây thép mạ nhôm ASTM A 416 ,ASTM B 502